Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập các dạng bài tập thường gặp về cơ chế di truyền và biến dị - Phần 1
Lớp

12

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 56 9.47 18 07:24 14/09/2018 23251
2 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 47 8.42 16 01:28 24/09/2018 6096
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 47 8.42 16 05:55 13/10/2018 11396
4 foto 155512 - Nguyễn Mạnh Long 47 8.42 16 11:28 14/10/2018 4994
5 foto 69925 - Bùi Hân 47 8.42 16 07:09 15/10/2018 5979
6 foto 125709 - huyhuyhuy32 47 8.42 16 09:11 21/10/2018 3797
7 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 47 8.42 16 08:58 18/11/2018 6128
8 foto 196889 - dominhdu 47 8.42 16 01:00 07/12/2018 1436
9 foto 114593 - amorfati0605 47 8.42 16 08:51 10/05/2019 7443
10 foto 164768 - Haan21 45 8.42 16 09:02 14/01/2019 4339