Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập các dạng bài tập thường gặp về cơ chế di truyền và biến dị - Phần 1
Lớp

12

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - càng ngày càng nát 56 9.47 18 07:24 14/09/2018 23242
2 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 47 8.42 16 01:28 24/09/2018 4858
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 47 8.42 16 05:55 13/10/2018 5746
4 foto 69925 - Bùi Hân 47 8.42 16 07:09 15/10/2018 5332
5 foto 125709 - huyhuyhuy32 47 8.42 16 09:11 21/10/2018 3467
6 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 47 8.42 16 08:58 18/11/2018 4637
7 foto 196889 - dominhdu 47 8.42 16 01:00 07/12/2018 1436
8 foto 164768 - Haan21 45 8.42 16 09:02 14/01/2019 3626
9 foto 178484 - vudinhcuong 38 7.37 14 08:05 05/09/2018 1537
10 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 33 6.84 13 12:54 24/10/2018 2788