Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập các dạng bài tập thường gặp về cơ chế di truyền và biến dị - Phần 3
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - càng ngày càng nát 100 10 50 04:45 10/11/2018 23242
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 97 9.8 49 09:48 02/12/2018 2956
3 foto 118359 - YDS 91 9.4 47 08:09 02/11/2018 16118
4 foto 160389 - Bảo Nguyễn 82 8.8 44 10:47 17/10/2018 8142
5 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 82 8.8 44 09:02 17/12/2018 4637
6 foto 115598 - MC 73 8.2 41 05:00 13/01/2019 3817
7 foto 92809 - phamthiluong 67 7.8 39 08:51 30/11/2018 6158
8 foto 87717 - luuloan3110 61 7.4 37 09:04 14/01/2019 1747
9 foto 159214 - duc thinh le 58 7.2 36 12:24 13/12/2018 3275
10 foto 181246 - Trần Đăng Sơn 55 7 35 12:40 19/09/2018 1490