Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập các dạng bài tập thường gặp về cơ chế di truyền và biến dị - Phần 3
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 100 10 50 04:45 10/11/2018 23251
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 97 9.8 49 09:48 02/12/2018 2956
3 foto 118359 - ........ 91 9.4 47 08:09 02/11/2018 16907
4 foto 155512 - Nguyễn Mạnh Long 91 9.4 47 10:51 02/02/2019 4994
5 foto 217637 - manzukick1 85 9 45 09:12 16/04/2019 2280
6 foto 160389 - Bảo Nguyễn 82 8.8 44 10:47 17/10/2018 10210
7 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 82 8.8 44 09:02 17/12/2018 6128
8 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 77 8.4 42 11:22 22/02/2019 3950
9 foto 190967 - Dung989 76 8.4 42 04:26 09/03/2019 5132
10 foto 115598 - MC 73 8.2 41 05:00 13/01/2019 5561