Thông tin đề

Đề 12: Chinh phục dạng bài tập về quy luật phân li
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 60 10 30 04:41 11/12/2018 2956
2 foto 146629 - càng ngày càng nát 60 10 30 11:14 14/12/2018 23242
3 foto 118860 - linhchi2242001 54 9.33 28 03:06 09/01/2019 6395
4 foto 111306 - nguyentanminh 51 9 27 09:23 26/09/2018 7885
5 foto 109452 - Quốc Toàn 51 9 27 11:02 29/09/2018 12124
6 foto 126370 - phuak14cqt2019 48 8.67 26 11:28 27/09/2018 7223
7 foto 163026 - onlyouping 48 8.67 26 03:49 11/10/2018 4278
8 foto 125709 - huyhuyhuy32 48 8.67 26 08:56 23/10/2018 3467
9 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 48 8.67 26 10:19 01/01/2019 7797
10 foto 176147 - Bảo Nhi 47 8.33 25 11:30 30/12/2018 2772