Thông tin đề

Đề 12: Chinh phục dạng bài tập về quy luật phân li
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 60 10 30 04:41 11/12/2018 2956
2 foto 146629 - rác rưởi 60 10 30 11:14 14/12/2018 23251
3 foto 155512 - Nguyễn Mạnh Long 60 10 30 05:43 13/02/2019 4994
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 60 10 30 12:20 23/02/2019 3950
5 foto 33917 - Phan Văn Đức 57 9.67 29 06:39 10/03/2019 18313
6 foto 94641 - Na Na 57 9.67 29 05:49 27/04/2019 6554
7 foto 118860 - linhchi2242001 54 9.33 28 03:06 09/01/2019 11510
8 foto 111306 - nguyentanminh 51 9 27 09:23 26/09/2018 12504
9 foto 109452 - Thư Gửi Bạn 51 9 27 11:02 29/09/2018 12751
10 foto 160027 - Trung Thiên 51 9 27 09:34 15/03/2019 5994