Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật Menđen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/10/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163792 - Nguyễn Hoàng Hà 32 7.6 19 11:28 04/06/2019
00:45:00
4983
2 foto 180856 - nguyentieuman 29 7.2 18 10:09 07/06/2019
00:02:38
15480
3 foto 209334 - phuongthao1310 14 5.2 13 23:50 17/06/2019
00:42:22
1164
4 foto 24030 - Đinh Nguyên -7 2.4 6 00:36 26/06/2019
00:00:50
2250
5 foto 62415 - Phan Phương 8 1.6 4 00:16 07/06/2019
00:09:14
3960
6 foto 225812 - 21032001 6 1.6 4 17:42 08/06/2019
00:45:00
1598
7 foto 183862 - Nhatlam 2 0.4 1 21:58 15/06/2019
00:00:06
896
8 foto 112576 - Nguyenthithao85 0 0 0
-1561608707
1572
9 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0
-1559354339
3364
10 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 10:16 17/06/2019
00:00:04
988