Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật Menđen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 50 10 25 04:56 16/11/2018 16118
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 50 10 25 08:52 16/12/2018 2956
3 foto 60735 - duyhung2001 47 9.6 24 09:50 07/11/2018 4707
4 foto 92809 - phamthiluong 47 9.6 24 07:49 07/12/2018 6158
5 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 47 9.6 24 10:17 04/01/2019 7797
6 foto 117127 - ltnhm100901 44 9.2 23 11:24 26/12/2018 1036
7 foto 163026 - onlyouping 41 8.8 22 10:04 22/10/2018 4278
8 foto 69925 - Bùi Hân 41 8.8 22 07:27 17/11/2018 5332
9 foto 160017 - Lê Phú 41 8.8 22 11:41 27/11/2018 9776
10 foto 118860 - linhchi2242001 41 8.8 22 04:39 09/01/2019 6395