Thông tin đề

Đề 15: Luyện tập về công thức giải nhanh về tương tác gen
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/10/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225812 - 21032001 34 9 18 02:28 12/06/2019
00:39:03
1598
2 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 31 8.5 17 21:38 05/06/2019
00:02:36
6768
3 foto 159965 - Hành Hành 2 1.5 3 08:15 03/06/2019
00:00:29
2318
4 foto 24030 - Đinh Nguyên -11 1.5 3 00:45 26/06/2019
00:00:55
2250
5 foto 128970 - Linh Võ 0 0 0
-1559837712
5138
6 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:40 04/06/2019
00:00:03
1531
7 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 22:47 20/06/2019
00:00:03
2827
8 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0 10:44 01/06/2019
00:00:04
3364
9 foto 199751 - Hoang Khanh 0 0 0 07:17 26/06/2019
00:00:04
3186
10 foto 190786 - Huailing2011 0 0 0 22:41 06/06/2019
00:00:05
1472