Thông tin đề

Đề 15: Luyện tập về công thức giải nhanh về tương tác gen
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 40 10 20 07:30 20/11/2018 16265
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 40 10 20 02:54 26/12/2018 2956
3 foto 174296 - Chinh nguyen 40 10 20 12:29 16/04/2019 2748
4 foto 217637 - manzukick1 40 10 20 10:32 02/05/2019 1838
5 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 07:37 01/11/2018 7364
6 foto 92809 - phamthiluong 37 9.5 19 08:20 19/12/2018 7092
7 foto 179834 - phò 34 9 18 05:43 02/01/2019 5867
8 foto 148109 - Bao Ngoc 34 9 18 01:52 01/02/2019 7532
9 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 34 9 18 08:54 18/03/2019 6128
10 foto 167726 - dungthuyquynh 34 9 18 09:18 20/03/2019 5105