Thông tin đề

Đề 15: Luyện tập về công thức giải nhanh về tương tác gen
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 40 10 20 07:30 20/11/2018 16118
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 40 10 20 02:54 26/12/2018 2956
3 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 07:37 01/11/2018 5925
4 foto 92809 - phamthiluong 37 9.5 19 08:20 19/12/2018 6158
5 foto 179834 - muaoaihuong123 34 9 18 05:43 02/01/2019 5265
6 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 31 8.5 17 08:53 07/01/2019 7797
7 foto 118860 - linhchi2242001 31 8.5 17 02:53 10/01/2019 6395
8 foto 163026 - onlyouping 28 8 16 10:15 22/10/2018 4278
9 foto 60735 - duyhung2001 28 8 16 10:25 07/11/2018 4707
10 foto 177050 - Huy Nhật 28 8 16 06:13 16/11/2018 1749