Thông tin đề

Đề 16: Luyện tập các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163026 - onlyouping 50 10 25 09:49 22/10/2018 4318
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 50 10 25 10:30 30/12/2018 2956
3 foto 197543 - Phuonganh14301 50 10 25 11:47 15/02/2019 1746
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 50 10 25 12:57 23/02/2019 3950
5 foto 118359 - ........ 47 9.6 24 10:51 20/11/2018 16907
6 foto 92809 - phamthiluong 47 9.6 24 03:26 05/01/2019 7428
7 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 47 9.6 24 12:36 08/01/2019 8150
8 foto 118860 - linhchi2242001 47 9.6 24 08:59 22/02/2019 11510
9 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 47 9.6 24 08:37 18/03/2019 6128
10 foto 114593 - amorfati0605 47 9.6 24 09:26 10/05/2019 7443