Thông tin đề

Đề 16: Luyện tập các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163026 - onlyouping 50 10 25 09:49 22/10/2018 4278
2 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 50 10 25 10:30 30/12/2018 2956
3 foto 118359 - YDS 47 9.6 24 10:51 20/11/2018 16118
4 foto 92809 - phamthiluong 47 9.6 24 03:26 05/01/2019 6158
5 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 47 9.6 24 12:36 08/01/2019 7797
6 foto 91773 - hmm 44 9.2 23 09:56 08/11/2018 3705
7 foto 196889 - dominhdu 44 9.2 23 11:22 17/12/2018 1436
8 foto 179834 - muaoaihuong123 44 9.2 23 09:00 02/01/2019 5265
9 foto 111306 - nguyentanminh 41 8.4 21 08:52 24/10/2018 7885
10 foto 177923 - Ngân Ngân 38 8.4 21 02:38 24/12/2018 1167