Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập về công thức giải nhanh về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 03:02 19/11/2018 5925
2 foto 163026 - onlyouping 37 9.5 19 05:30 21/11/2018 4278
3 foto 159214 - duc thinh le 37 9.5 19 12:23 14/01/2019 3275
4 foto 118359 - YDS 34 9 18 10:16 27/11/2018 16118
5 foto 126370 - phuak14cqt2019 34 9 18 09:34 15/01/2019 7223
6 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 32 8.5 17 08:34 31/12/2018 2956
7 foto 95765 - Mai Văn Phong 11a2 kbc 31 8.5 17 10:19 13/01/2019 9170
8 foto 92809 - phamthiluong 28 8 16 07:18 08/01/2019 6158
9 foto 145284 - Trần Linh Chi 19 6.5 13 10:44 25/11/2018 3058
10 foto 91773 - hmm 18 6 12 10:46 08/11/2018 3705