Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập về công thức giải nhanh về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 40 10 20 08:49 22/03/2019 6128
2 foto 101586 - Trần Thị Thanh Huyền 40 10 20 06:18 28/03/2019 2326
3 foto 116694 - Dang Dang 40 10 20 05:52 01/04/2019 12244
4 foto 182710 - TranThuHien 40 10 20 10:12 08/06/2019 1669
5 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 03:02 19/11/2018 7621
6 foto 163026 - onlyouping 37 9.5 19 05:30 21/11/2018 4318
7 foto 159214 - duc thinh le 37 9.5 19 12:23 14/01/2019 5037
8 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 37 9.5 19 01:09 23/02/2019 3950
9 foto 114593 - amorfati0605 37 9.5 19 09:35 10/05/2019 7443
10 foto 118359 - ........ 34 9 18 10:16 27/11/2018 16907