Thông tin đề

Đề 18: Luyện tập công thức giải nhanh phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 40 10 20 09:53 06/01/2019 2956
2 foto 118359 - YDS 34 9 18 11:09 29/11/2018 16118
3 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 34 9 18 08:38 17/12/2018 5925
4 foto 148241 - Vũ Phúc 31 8.5 17 03:32 01/12/2018 4809
5 foto 45613 - Đinh Duy Khương 31 8.5 17 09:53 02/12/2018 3015
6 foto 92809 - phamthiluong 31 8.5 17 07:33 11/01/2019 6158
7 foto 91773 - hmm 28 8 16 11:39 13/11/2018 3705
8 foto 179834 - muaoaihuong123 28 8 16 04:29 04/01/2019 5265
9 foto 87717 - luuloan3110 25 7.5 15 07:07 20/12/2018 1747
10 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 25 7 14 02:09 10/11/2018 5749