Thông tin đề

Đề 18: Luyện tập công thức giải nhanh phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 40 10 20 09:53 06/01/2019 2956
2 foto 197543 - Phuonganh14301 37 9.5 19 12:05 16/02/2019 1746
3 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 37 9.5 19 01:22 23/02/2019 3950
4 foto 64725 - NO 37 9.5 19 10:51 04/03/2019 13855
5 foto 116694 - Dang Dang 37 9.5 19 11:15 01/04/2019 12244
6 foto 118359 - ........ 34 9 18 11:09 29/11/2018 16907
7 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 34 9 18 08:38 17/12/2018 7621
8 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 34 9 18 04:22 26/03/2019 6128
9 foto 114593 - amorfati0605 34 9 18 09:42 10/05/2019 7443
10 foto 181139 - dumpzz26 34 9 18 03:39 22/05/2019 1240