Thông tin đề

Đề 19: Luyện tập các dạng bai tập thường gặp về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163026 - onlyouping 55 9.65 28 10:15 23/11/2018 4278
2 foto 87717 - luuloan3110 55 9.65 28 04:29 27/12/2018 1747
3 foto 92809 - phamthiluong 52 9.31 27 07:45 15/01/2019 6158
4 foto 111306 - nguyentanminh 50 8.96 26 08:40 11/11/2018 7885
5 foto 148241 - Vũ Phúc 41 7.93 23 10:03 02/12/2018 4809
6 foto 118359 - YDS 40 7.93 23 08:12 14/12/2018 16118
7 foto 164055 - tranlamvien2009 41 7.24 21 06:37 01/12/2018 2247
8 foto 91773 - hmm 32 5.86 17 12:14 16/11/2018 3705
9 foto 186180 - samatha1212 24 5.86 17 11:45 29/11/2018 2578
10 foto 177050 - Huy Nhật 5 1.72 5 06:17 05/12/2018 1749