Thông tin đề

Đề 19: Luyện tập các dạng bai tập thường gặp về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 58 10 29 01:35 23/02/2019 3950
2 foto 217637 - manzukick1 58 10 29 08:18 12/05/2019 2280
3 foto 163026 - onlyouping 55 9.65 28 10:15 23/11/2018 4318
4 foto 87717 - luuloan3110 55 9.65 28 04:29 27/12/2018 2264
5 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 55 9.65 28 10:01 28/03/2019 6128
6 foto 114593 - amorfati0605 55 9.65 28 09:51 10/05/2019 7443
7 foto 16573 - nhatlinh 55 9.65 28 12:07 26/05/2019 2132
8 foto 92809 - phamthiluong 52 9.31 27 07:45 15/01/2019 7428
9 foto 101586 - Trần Thị Thanh Huyền 52 9.31 27 03:53 05/04/2019 2326
10 foto 111306 - nguyentanminh 50 8.96 26 08:40 11/11/2018 12504