Thông tin đề

Đề 21: Luyện tập về công thức tính nhanh di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 40 10 20 03:27 19/12/2018 16118
2 foto 111306 - nguyentanminh 33 8.5 17 09:00 30/11/2018 7885
3 foto 24030 - Đinh Nguyên 22 7 14 11:42 13/01/2019 2168
4 foto 91773 - hmm 20 6 12 11:27 16/12/2018 3705
5 foto 87717 - luuloan3110 -14 1 2 07:19 25/12/2018 1747
6 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 2 0.5 1 07:21 25/11/2018 5749
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 11:17 01/12/2018 995
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 10:51 08/12/2018 1262
9 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 06:24 16/12/2018 1055
10 foto 87173 - Nyjer123 0 0 0 11:20 25/12/2018 1541