Thông tin đề

Đề 22: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 92809 - phamthiluong 40 10 20 08:05 29/01/2019 7428
2 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 40 10 20 09:24 23/02/2019 3950
3 foto 174296 - Chinh nguyen 40 10 20 05:50 25/05/2019 4600
4 foto 157535 - Nguyễn thị ái nhi 34 9 18 09:50 24/02/2019 1401
5 foto 217637 - manzukick1 31 8.5 17 08:06 15/05/2019 2280
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 28 8 16 06:45 12/03/2019 12457
7 foto 188919 - Yen Anh Tran 28 8 16 07:44 14/04/2019 1569
8 foto 180856 - nguyentieuman 28 8 16 10:12 03/05/2019 14408
9 foto 91773 - hmm 25 7.5 15 09:46 24/12/2018 4459
10 foto 176146 - Osimi 25 7.5 15 12:34 16/05/2019 2388