Thông tin đề

Đề 22: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 91773 - hmm 25 7.5 15 09:46 24/12/2018 3705
2 foto 111306 - nguyentanminh 25 7 14 09:46 10/12/2018 7885
3 foto 125709 - huyhuyhuy32 22 7 14 08:19 08/12/2018 3467
4 foto 116874 - Tú Uyên 1 3 6 09:59 24/12/2018 1001
5 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 4 1 2 01:44 05/12/2018 5749
6 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 1055
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 10:57 08/12/2018 1262
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 04:29 08/12/2018 995
9 foto 148241 - Vũ Phúc 0 0 0 03:52 22/12/2018 4809
10 foto 196889 - dominhdu 0 0 0 11:28 12/01/2019 1436