Thông tin đề

Đề 23: Luyện tập về các dạng bài tập về quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114593 - amorfati0605 68 9 36 10:15 10/05/2019 7443
2 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 62 8.5 34 10:17 23/02/2019 3950
3 foto 180856 - nguyentieuman 36 6 24 07:39 11/03/2019 14408
4 foto 217637 - manzukick1 32 6 24 09:26 21/05/2019 2280
5 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 28 4.5 18 10:02 20/04/2019 22793
6 foto 174296 - Chinh nguyen 28 4 16 05:19 28/05/2019 4600
7 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 6 3.75 15 12:46 08/03/2019 7906
8 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 24 3.25 13 09:17 20/06/2019 8338
9 foto 157582 - duongchihieu0009 18 2.5 10 11:04 25/03/2019 1860
10 foto 79152 - momkhoaitay 8 1.75 7 08:22 16/04/2019 1695