Thông tin đề

Đề 23: Luyện tập về các dạng bài tập về quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114593 - amorfati0605 68 9 36 10:15 10/05/2019 7443
2 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 62 8.5 34 10:17 23/02/2019 3662
3 foto 180856 - tinhha 36 6 24 07:39 11/03/2019 11310
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 28 4.5 18 10:02 20/04/2019 16611
5 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 6 3.75 15 12:46 08/03/2019 7416
6 foto 157582 - duongchihieu0009 18 2.5 10 11:04 25/03/2019 1348
7 foto 79152 - momkhoaitay 8 1.75 7 08:22 16/04/2019 1692
8 foto 188919 - Yen Anh Tran 8 1.5 6 10:10 09/04/2019 1569
9 foto 160699 - thefightinggirl123 0 0 0 1042
10 foto 164222 - Ha Nguyen 0 0 0 6397