Thông tin đề

Đề 23: Luyện tập về các dạng bài tập về quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 1055
2 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 0 0 0 7797
3 foto 160017 - Lê Phú 0 0 0 9776
4 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:46 15/12/2018 1262
5 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 02:01 22/12/2018 995
6 foto 148241 - Vũ Phúc 0 0 0 11:31 23/12/2018 4809
7 foto 196889 - dominhdu 0 0 0 11:25 12/01/2019 1436