Thông tin đề

Đề 25: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 pm
23/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 97 9.8 49 11:43 15/01/2019 5925
2 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 09:24 25/12/2018 5749
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:08 29/12/2018 1262
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 06:40 29/12/2018 995
5 foto 784 - Lâm Mai Tường Vi 0 0 0 08:14 04/01/2019 1251
6 foto 94290 - nhuninhbg 0 0 0 08:33 04/01/2019 1060
7 foto 148241 - Vũ Phúc 0 0 0 08:05 13/01/2019 4809
8 foto 150786 - HUYỀN TRẦN 0 0 0 12:35 18/01/2019 998