Thông tin đề

Đề 25: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 pm
23/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 97 9.8 49 11:43 15/01/2019 7364
2 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 97 9.8 49 02:35 24/02/2019 3662
3 foto 91773 - hmm 92 9.4 47 10:02 29/01/2019 4427
4 foto 174296 - Chinh nguyen 85 9 45 10:05 25/02/2019 2748
5 foto 126370 - hoangtubongdem 82 8.4 42 04:23 15/03/2019 11118
6 foto 191748 - Khanhhuyen01 73 8.2 41 10:40 03/05/2019 6907
7 foto 167726 - dungthuyquynh 74 8 40 12:22 12/05/2019 5105
8 foto 165304 - F or F 71 8 40 06:10 21/02/2019 4446
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 58 6.4 32 11:12 21/04/2019 16611
10 foto 77878 - lamyenanh 49 6 30 02:00 21/03/2019 1469