Thông tin đề

Đề 26: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 88 9.2 46 07:57 24/02/2019 3662
2 foto 165304 - F or F 61 6.4 32 11:14 22/02/2019 4446
3 foto 91773 - hmm 45 5.2 26 05:15 25/03/2019 4427
4 foto 180856 - tinhha 26 3.4 17 01:15 18/04/2019 11310
5 foto 126370 - hoangtubongdem 16 2 10 08:30 15/03/2019 11118
6 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 7 0.8 4 03:42 10/03/2019 7416
7 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 1469
8 foto 160699 - thefightinggirl123 0 0 0 1042
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:53 15/01/2019 1264
10 foto 117189 - ABC 0 0 0 02:47 23/01/2019 1377