Thông tin đề

Đề 26: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 88 9.2 46 07:57 24/02/2019 3950
2 foto 165304 - F or F 61 6.4 32 11:14 22/02/2019 4822
3 foto 91773 - hmm 45 5.2 26 05:15 25/03/2019 4459
4 foto 180856 - nguyentieuman 26 3.4 17 01:15 18/04/2019 14408
5 foto 126370 - hoangtubongdem 16 2 10 08:30 15/03/2019 14411
6 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 7 0.8 4 03:42 10/03/2019 7906
7 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 3 0.8 4 10:49 22/06/2019 8338
8 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0 3364
9 foto 130934 - Lê Tuấn Phong 0 0 0 1908
10 foto 122012 - YDS 2019 0 0 0 7601