Thông tin đề

Đề 27: Luyện tập về phương pháp giải nhanh phần di truyền học người - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114593 - amorfati0605 41 10 20 01:24 11/05/2019 7443
2 foto 176146 - Osimi 41 10 20 10:08 24/05/2019 2388
3 foto 201963 - Hồ Lệ Quyền 32 8.5 17 09:11 28/01/2019 1804
4 foto 159214 - duc thinh le 32 8.5 17 12:25 27/04/2019 5037
5 foto 122012 - YDS 2019 32 8.5 17 07:09 13/06/2019 7601
6 foto 191748 - Khanhhuyen01 29 8 16 04:04 03/05/2019 7070
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 27 7.5 15 12:21 19/04/2019 22793
8 foto 180856 - nguyentieuman 26 7.5 15 07:28 10/03/2019 13943
9 foto 167726 - dungthuyquynh 25 7 14 12:11 29/04/2019 6855
10 foto 165304 - F or F 20 6.5 13 09:55 23/02/2019 4822