Thông tin đề

Đề 28: Luyện tập về phương pháp giải nhanh phần di truyền học người - Phần 2
Lớp

12

Số câu

14 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145284 - Trần Linh Chi 27 9.29 13 05:10 08/02/2019 3720
2 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 24 8.57 12 10:49 24/06/2019 8338
3 foto 118860 - linhchi2242001 20 7.86 11 03:20 17/02/2019 11510
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 19 7.14 10 09:08 20/04/2019 22793
5 foto 159214 - duc thinh le 18 7.14 10 11:13 28/04/2019 5037
6 foto 65647 - ngô trường 18 7.14 10 04:24 26/05/2019 11456
7 foto 188919 - Yen Anh Tran 16 6.43 9 12:48 27/02/2019 1569
8 foto 167726 - dungthuyquynh 16 6.43 9 11:47 29/04/2019 6855
9 foto 122012 - YDS 2019 14 6.43 9 09:07 13/06/2019 7601
10 foto 165304 - F or F 13 5.71 8 09:09 25/02/2019 4822