Thông tin đề

Đề thi THPT QG môn Sinh học năm 2018_Mã đề 216 (Đề gốc số 4)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19338 - MaiKa2017 0 0 0 10:07 02/01/2019 1000
2 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 07:34 15/01/2019 1262