Thông tin đề

Đề thi thử THPT QG năm 2019, môn Sinh học_Đề số: 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76640 - tranlamkhang052001 81 10 40 08:17 13/01/2019 1879
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 75 9.5 38 11:40 27/12/2018 2641
3 foto 111306 - nguyentanminh 68 8.75 35 08:36 04/01/2019 7980
4 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 66 8.75 35 12:58 03/01/2019 7797
5 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 60 8.25 33 08:42 22/12/2018 1792
6 foto 62415 - Phan Phương 60 8.25 33 03:47 14/01/2019 2644
7 foto 201963 - Hồ Lệ Quyền 60 8.25 33 10:16 16/01/2019 1060
8 foto 155512 - Biology 60 8.25 33 05:27 18/01/2019 4011
9 foto 200690 - Lê Hoàng Thiên Ân 57 8 32 10:44 19/12/2018 1057
10 foto 178260 - Cuong Hung Nguyen 57 8 32 09:59 01/01/2019 2126