Thông tin đề

Đề thi thử THPT QG năm 2019, môn Sinh học_Đề số: 03
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173897 - supergaycanh 71 9 36 05:57 18/03/2019 1526
2 foto 111306 - nguyentanminh 67 8.75 35 08:20 15/03/2019 8913
3 foto 69925 - Bùi Hân 59 8 32 11:31 21/03/2019 5584
4 foto 200349 - Ngân Stellar 55 7.75 31 11:38 17/03/2019 3860
5 foto 103523 - Lê Anh 53 7.5 30 10:18 15/03/2019 1795
6 foto 160028 - hope2001 48 7.25 29 04:25 14/03/2019 2538
7 foto 40955 - luckys 51 7 28 04:08 24/03/2019 4804
8 foto 3920 - Huynh Binh Minh 43 6.75 27 09:50 15/03/2019 5026
9 foto 176146 - annhien1232206 43 6.75 27 07:49 21/03/2019 1098
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 28 5.5 22 08:41 17/03/2019 6572