Thông tin đề

Đề thi thử THPT QG năm 2019, môn Sinh học_Đề số: 04
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 73 9.25 37 01:34 14/03/2019 2275
2 foto 111306 - nguyentanminh 54 7.5 30 09:33 15/03/2019 8913
3 foto 173897 - supergaycanh 49 7.25 29 09:48 20/03/2019 1526
4 foto 160028 - hope2001 46 7 28 04:27 18/03/2019 2538
5 foto 40955 - luckys 52 6.75 27 11:43 24/03/2019 4804
6 foto 69925 - Bùi Hân 45 6.75 27 10:32 22/03/2019 5584
7 foto 183481 - lephuocthanh2000 43 6.75 27 12:01 20/03/2019 7146
8 foto 200349 - Ngân Stellar 42 6.75 27 09:22 19/03/2019 3860
9 foto 3920 - Huynh Binh Minh 40 6.5 26 12:12 18/03/2019 5026
10 foto 199553 - hijikata178 39 6.5 26 03:41 14/03/2019 1086