Thông tin đề

Đề thi thử THPT QG năm 2019, môn Sinh học_Đề số: 05
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 81 10 40 03:43 17/03/2019 2275
2 foto 111306 - nguyentanminh 59 8 32 08:29 20/03/2019 8913
3 foto 3920 - Huynh Binh Minh 56 8 32 09:51 19/03/2019 5026
4 foto 103523 - Lê Anh 51 7.5 30 09:35 16/03/2019 1795
5 foto 160028 - hope2001 50 7.5 30 08:50 22/03/2019 2538
6 foto 182986 - TranNen24h 33 6 24 05:31 21/03/2019 3394
7 foto 183561 - Huy Đức 20 5 20 11:47 20/03/2019 2283
8 foto 207215 - mai văn phong 18 2.75 11 08:42 21/03/2019 1131
9 foto 150786 - HUYỀN TRẦN -10 2.5 10 09:22 18/03/2019 999
10 foto 173897 - supergaycanh 0 0 0 1526