Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 111 10 40 10:36 11/07/2018 7751
2 foto 68050 - thandong2001 111 10 40 07:20 13/07/2018 2059
3 foto 111494 - Ánh Dương 111 10 40 04:13 16/07/2018 2664
4 foto 73758 - Trần Hoàng Huyền 111 10 40 12:16 17/07/2018 2413
5 foto 77977 - Sangg 111 10 40 11:01 17/07/2018 1761
6 foto 17824 - dungnguyennltd0411 111 10 40 11:04 20/07/2018 1878
7 foto 13235 - Nguyễn Phương Linh 111 10 40 04:40 29/07/2018 4247
8 foto 126370 - phuak14cqt2019 111 10 40 11:40 31/07/2018 5538
9 foto 146629 - Người Dùng Messenger 111 10 40 09:05 02/08/2018 17457
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 111 10 40 10:19 11/08/2018 3743