Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 111 10 40 10:36 11/07/2018 9975
2 foto 68050 - thandong2001 111 10 40 07:20 13/07/2018 5970
3 foto 111494 - Ánh Dương 111 10 40 04:13 16/07/2018 4606
4 foto 73758 - Trần Hoàng Huyền 111 10 40 12:16 17/07/2018 3784
5 foto 77977 - Sangg 111 10 40 11:01 17/07/2018 1883
6 foto 17824 - dungnguyennltd0411 111 10 40 11:04 20/07/2018 3240
7 foto 13235 - Trần Ngọc Tú Anh 111 10 40 04:40 29/07/2018 5932
8 foto 126370 - phuak14cqt2019 111 10 40 11:40 31/07/2018 7496
9 foto 146629 - Mod Địa 111 10 40 09:05 02/08/2018 23242
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 111 10 40 10:19 11/08/2018 6048