Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 111 10 40 10:36 11/07/2018 1563
2 foto 68050 - thandong2001 111 10 40 07:20 13/07/2018 1350
3 foto 111494 - Ánh Dương 111 10 40 04:13 16/07/2018 2078
4 foto 73758 - Trần Hoàng Huyền 111 10 40 12:16 17/07/2018 1265
5 foto 77977 - Sangg 111 10 40 11:01 17/07/2018 1225
6 foto 17824 - dungnguyennltd0411 111 10 40 11:04 20/07/2018 1245
7 foto 115035 - buitaloc 107 9.75 39 05:12 11/07/2018 1347
8 foto 40955 - luckys 107 9.75 39 05:56 11/07/2018 1289
9 foto 76539 - Tò Mò 107 9.75 39 07:00 11/07/2018 1210
10 foto 37808 - Mai Mai 107 9.75 39 04:52 14/07/2018 1295