Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 122934 - Võ Quốc Duy 6 0.75 3 09:49 11/12/2018 1311
2 foto 126677 - nguyenquocthong2017 0 0 0 05:11 08/12/2018 1003
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:27 14/12/2018 1262