Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76536 - Nguyễn Thị Phượng Hằng 96 10 40 10:28 26/12/2018 10109
2 foto 93552 - Võ Thị Ngọc Trinh 93 9.75 39 10:43 25/02/2019 4361
3 foto 149750 - Victoria 89 9.5 38 09:25 11/04/2019 5655
4 foto 172880 - Vũ Tuấn Nhật 86 9.25 37 10:54 02/04/2019 3596
5 foto 94116 - Swifties 83 9 36 09:42 24/01/2019 7465
6 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 82 9 36 06:04 14/01/2019 8278
7 foto 114918 - Nguyễn Hương Giang 82 9 36 09:14 02/03/2019 3661
8 foto 179822 - lamsnh 72 8.25 33 06:01 16/04/2019 2813
9 foto 179903 - Dương Tấn Phước 57 6.75 27 04:17 12/05/2019 13775
10 foto 114329 - Nguyễn Văn Thiện 52 6.75 27 03:31 24/02/2019 3005