Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập phần cơ sở vật chất di truyền - (Câu hỏi mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 65837 - luxubuah 60 10 30 02:38 23/03/2019 1077
2 foto 110676 - Còn nước còn tát 60 10 30 11:21 25/03/2019 2783
3 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 60 10 30 07:39 08/04/2019 7416
4 foto 159597 - linhnanguyn 60 10 30 11:37 11/04/2019 1194
5 foto 71357 - Trang2410 57 9.67 29 01:44 24/03/2019 4773
6 foto 97997 - Hà Kim Duyên 57 9.67 29 08:52 12/04/2019 1057
7 foto 100350 - Thao0110 57 9.67 29 04:24 15/04/2019 1083
8 foto 118860 - linhchi2242001 57 9.67 29 10:00 08/05/2019 9369
9 foto 69214 - Đào Minh Nhật 57 9.67 29 09:59 10/05/2019 1662
10 foto 223391 - Quỳnh 57 9.67 29 09:31 13/05/2019 1126