Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76539 - Tò Mò 138 10 50 08:07 11/07/2018 1210
2 foto 40955 - luckys 138 10 50 09:34 11/07/2018 1289
3 foto 68050 - thandong2001 138 10 50 12:49 17/07/2018 1350
4 foto 68414 - Yeon 134 9.8 49 06:10 20/07/2018 1357
5 foto 17824 - dungnguyennltd0411 134 9.8 49 12:25 21/07/2018 1245
6 foto 10397 - Tấn Thành 131 9.6 48 05:44 11/07/2018
7 foto 111494 - Ánh Dương 130 9.6 48 09:06 12/07/2018 2078
8 foto 115035 - buitaloc 130 9.6 48 10:59 17/07/2018 1347
9 foto 75956 - Đạt 2k1 130 9.6 48 09:34 17/07/2018 1130
10 foto 66267 - bacha10 130 9.6 48 03:41 19/07/2018 1482