Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76539 - Tò Mò 138 10 50 08:07 11/07/2018 7178
2 foto 40955 - luckys 138 10 50 09:34 11/07/2018 4550
3 foto 68050 - thandong2001 138 10 50 12:49 17/07/2018 5970
4 foto 165343 - Võ Hoài Nam 138 10 50 02:59 21/07/2018 8966
5 foto 146629 - Mod Địa 138 10 50 06:03 02/08/2018 23242
6 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 138 10 50 09:18 17/08/2018 6048
7 foto 148275 - Tiến Nguyễn 138 10 50 11:17 01/11/2018 13856
8 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 138 10 50 06:04 27/12/2018 2982
9 foto 109512 - viplymeo 138 10 50 09:39 04/01/2019 2095
10 foto 68414 - Yeon 134 9.8 49 06:10 20/07/2018 3234