Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76539 - Tò Mò 138 10 50 08:07 11/07/2018 3373
2 foto 40955 - luckys 138 10 50 09:34 11/07/2018 2161
3 foto 68050 - thandong2001 138 10 50 12:49 17/07/2018 2059
4 foto 165343 - Võ Hoài Nam 138 10 50 02:59 21/07/2018 8987
5 foto 146629 - Người Dùng Messenger 138 10 50 06:03 02/08/2018 17457
6 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 138 10 50 09:18 17/08/2018 3743
7 foto 68414 - Yeon 134 9.8 49 06:10 20/07/2018 2445
8 foto 17824 - dungnguyennltd0411 134 9.8 49 12:25 21/07/2018 1878
9 foto 65980 - hoangcamvy 134 9.8 49 12:01 21/07/2018 4690
10 foto 73758 - Trần Hoàng Huyền 134 9.8 49 08:40 25/07/2018 2413