Thông tin đề

Bài 1. Khảo sát hàm số lượng giác và các bài toán liên quan
Lớp

11

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

120 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182386 - Mai Hải Đăng 93 8.5 51 04:42 22/08/2018 2801
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 57 7.69 30 09:47 23/07/2018 10900
3 foto 149659 - trananh123 71 7 42 11:11 08/08/2018 1197
4 foto 180599 - tieuphongphong 60 6.67 40 09:40 14/08/2018 1161
5 foto 145487 - Đỗ Thế Kiên 42 5.67 34 08:35 01/10/2018 1064
6 foto 183351 - 0916354351 42 5.67 34 10:21 08/10/2018 1127
7 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 58 5 30 04:19 26/08/2018 1676
8 foto 127919 - taikhoandeu 53 5 30 11:44 11/09/2018 1895
9 foto 43858 - Vũ Hoàng Sơn 45 4.67 28 04:47 22/07/2018 4511
10 foto 84513 - Thục Thi 21 4.1 16 11:06 16/07/2018 1224