Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về sinh sản vô tính ở động vật
Lớp

11

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 67381 - PhamHuyen218 33 9.45 17 08:02 02/09/2019 1885
2 foto 230494 - Susunhikili 30 8.89 16 09:17 03/08/2019 2861
3 foto 227788 - Lê Nguyễn Ngọc Mai 30 8.89 16 05:14 11/10/2019 2196
4 foto 180856 - nguyentieuman 30 8.89 16 04:27 04/02/2020 15008
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 27 8.33 15 02:52 15/08/2019 11301
6 foto 165210 - minhngocsinh 27 8.33 15 10:34 20/01/2020 4290
7 foto 245782 - duthihongtuoi 18 6.67 12 08:51 04/12/2019 1947