Thông tin đề

Đề luyện tập: Các thì quá khứ
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - DR.STONE 28 5.2 26 21:43 07/11/2019
00:11:32
7600
2 foto 165028 - Ngọc 0 0 0 16:31 18/03/2020
00:00:04
2766
3 foto 182246 - Nguyễn Thị Mỹ Dàng 0 0 0 12:22 28/07/2020
00:00:14
1000