Thông tin đề

Đề luyện tập: Các thì quá khứ
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - kẻ lập dị 28 5.2 26 09:43 07/11/2019 4665
2 foto 166644 - Sunli1207 11 1.4 7 09:04 21/11/2018 1510