Thông tin đề

Đề luyện tập: Liên từ - Giới từ
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 161312 - fighting 88 9.2 46 17:49 01/03/2020
00:47:54
2120
2 foto 165028 - Ngọc 0 0 0 16:32 18/03/2020
00:00:05
2766
3 foto 182246 - Nguyễn Thị Mỹ Dàng 0 0 0 00:15 29/07/2020
00:00:05
1000