Thông tin đề

Đọc hiểu nâng cao: Daily life
Lớp

10

Số câu

14 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 89013 - Nguyễn Mai Linh 0 0 0 1436
2 foto 249826 - hoctoananh10 0 0 0