Thông tin đề

Đề tổng hợp 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224292 - Dương Huy Nguyễn 82 8.8 44 08:38 05/05/2019 1082
2 foto 167943 - MAI THỦY Lý 16 3.8 19 09:05 28/02/2019 1062
3 foto 221554 - Kianegan 7 1 5 10:06 20/04/2019 1007
4 foto 184359 - khanhhuyencmt 0 0 0 1111
5 foto 108889 - burning124 0 0 0 1002
6 foto 183571 - Đô Khuyên 0 0 0 1105
7 foto 231977 - Thùy Dung Thái 0 0 0 1003
8 foto 225806 - Hà Thu 0 0 0
9 foto 187854 - Lê Đức Phú 0 0 0