Thông tin đề

Đề tổng hợp 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245629 - Kpop Kim 22 4.8 24 09:54 31/08/2019 1177
2 foto 245773 - Lequynhnhu 10 1 5 12:34 03/09/2019 1317
3 foto 250781 - phuonguyen 8 0.8 4 04:43 20/10/2019 1139
4 foto 184359 - khanhhuyencmt 0 0 0 1111
5 foto 231977 - Thùy Dung Thái 0 0 0 1003
6 foto 251141 - nguyenthihang9 0 0 0