Thông tin đề

Đề tổng hợp 2
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165028 - Ngọc 0 0 0 16:34 18/03/2020
00:00:02
2766
2 foto 182246 - Nguyễn Thị Mỹ Dàng 0 0 0 23:13 29/07/2020
00:00:05
1000