Thông tin đề

Bài 1: Phép tịnh tiến
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 40 10 20 06:06 12/09/2018 12778
2 foto 151022 - narutoexe25 37 9.5 19 10:09 18/09/2018 1060
3 foto 149400 - phanhoangminh1 37 9.5 19 11:26 19/09/2018 2507
4 foto 158362 - Herry123 37 9.5 19 03:44 17/10/2018 1631
5 foto 97822 - Da Pham 37 9.5 19 09:08 05/11/2018 1603
6 foto 154371 - Nguyen Tri 34 9 18 10:24 05/08/2018 1786
7 foto 72600 - Cố Lên 34 9 18 09:12 20/08/2018 1210
8 foto 146469 - tranvobaotran 34 9 18 09:17 31/08/2018 1778
9 foto 113907 - phuong anh ngo 31 8.5 17 09:28 07/08/2018 2571
10 foto 184360 - Phan Văn Quốc Anh 31 8.5 17 10:33 07/09/2018 1399