Thông tin đề

Đề luyện tập: Phối hợp thì trong tiếng Anh
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
22/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176158 - phamthaogiang 70 8 40 10:09 21/04/2019 1070
2 foto 74187 - Chế Thị Phương Uyên 67 7.8 39 07:16 08/12/2018 1908
3 foto 202023 - tieuyentu24 64 7.6 38 01:24 31/12/2018 1064
4 foto 190115 - ngantn 58 7.2 36 04:51 23/11/2018 1204
5 foto 123113 - Nhâm BI 43 6.2 31 05:55 27/12/2018 2405
6 foto 212028 - Nguyễn nhi 43 6.2 31 08:58 04/03/2019 1682
7 foto 213921 - Nguyenlathucdoan 37 5.8 29 01:08 14/03/2019 1059
8 foto 225682 - 0973212002 34 5.6 28 08:49 12/05/2019 1034
9 foto 175104 - mainguyet2k2 42 5.2 26 11:49 08/12/2018 1842
10 foto 223228 - Ran Lê 4 3.6 18 08:27 29/04/2019 1004