Thông tin đề

Đề luyện tập: Phối hợp thì trong tiếng Anh
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
22/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 74187 - Chế Thị Phương Uyên 67 7.8 39 07:16 08/12/2018 1812
2 foto 202023 - tieuyentu24 64 7.6 38 01:24 31/12/2018 1064
3 foto 190115 - ngantn 58 7.2 36 04:51 23/11/2018 1143
4 foto 123113 - Hoàng Thị Minh Nhâm 43 6.2 31 05:55 27/12/2018 1259
5 foto 175104 - mainguyet2k2 42 5.2 26 11:49 08/12/2018 1430
6 foto 199540 - Tiến Trần 1 0.6 3 03:36 11/12/2018 1095
7 foto 177575 - npvd010201 0 0 0
8 foto 113397 - Duy Sagi 0 0 0 1037
9 foto 201806 - Vu Mai Phuong Uyen 0 0 0 01:08 29/12/2018 1029