Thông tin đề

Đề luyện tập: Đại từ quan hệ - Mệnh đề quan hệ
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 123113 - Nhâm Nhâm -3 0.2 1 08:13 18/03/2019 5340
2 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 04:27 11/05/2019 5601
3 foto 201806 - Uyen Phuong 0 0 0 10:12 22/05/2019 1063
4 foto 166644 - Sunli1207 -3 0 0 11:04 29/03/2019 1510