Thông tin đề

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Lớp

11

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165165 - quynhgiangquynhgiang 18 10 6 08:13 11/10/2018 1069
2 foto 173850 - Ngoctran 18 10 6 06:59 23/10/2018 3369
3 foto 170742 - HoangLyPham 18 10 6 10:42 23/11/2018 1036
4 foto 159363 - đoàn tiến phát 14 8.33 5 09:06 11/10/2018 2758
5 foto 1779 - thuynga123 14 8.33 5 05:45 04/11/2018 3783
6 foto 184391 - HUYNH BAO 14 8.33 5 07:15 03/12/2018 1640
7 foto 125826 - Thu Lê 14 8.33 5 07:05 12/12/2018 1132
8 foto 191305 - Trịnh Quỳnh Nga 14 8.33 5 09:01 13/03/2019 2016
9 foto 106745 - Thay Đổi Tên 14 8.33 5 07:51 05/04/2019 3275
10 foto 141917 - Trang3122000 10 6.67 4 09:52 17/10/2018 1094