Thông tin đề

Bài 5. Đường thẳng song song với mặt phẳng
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185619 - Thanh Nguyen Tien 16 4 8 07:01 30/12/2018 1138
2 foto 110338 - Phan Bao Anh 10 4 8 08:20 08/01/2019 1427
3 foto 157991 - Hồng Hạnh -4 2 4 09:05 10/12/2018 996
4 foto 149400 - phanhoangminh1 5 1.5 3 04:39 09/12/2018 1833
5 foto 174812 - nguyencaoky 0 0 0 1262
6 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 1632
7 foto 173850 - Ngoctran 0 0 0 10:06 07/11/2018 1906
8 foto 178673 - leanhhao1111 0 0 0 09:26 14/11/2018 1425
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 08:51 25/12/2018 1003
10 foto 146857 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0 0 08:31 27/12/2018 1188