Thông tin đề

Đề thi THPT QG 2017 - Hóa: Mã 203
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79873 - nhile102 91 8.25 33 07:18 02/01/2019 4867
2 foto 120586 - thanh thin pham 85 8 32 02:56 03/03/2019 3777
3 foto 169722 - dinhdinhlg 74 7.5 30 09:58 02/02/2019 2387
4 foto 158441 - Dương Quốc Thành 0 0 0
5 foto 175431 - nguyễn thị nhật linh 0 0 0 1137
6 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 08:56 30/07/2018 1000
7 foto 166733 - ĐỖ TRƯƠNG BẢO NGỌC 0 0 0 02:29 14/09/2018 1027
8 foto 197076 - Galahadk356 0 0 0 11:18 06/01/2019 1183
9 foto 112406 - thanhloc 0 0 0 09:54 02/02/2019 2593
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:52 24/02/2019 1262