Thông tin đề

Đề thi THPT QG 2017 - Hóa: Mã 204
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180033 - Kiên Thái 84 8 32 11:23 02/09/2018 2642
2 foto 116614 - thuydungle 41 5.75 23 03:24 09/10/2018 7471
3 foto 170409 - Lê Thị Lùng 0 0 0 1378
4 foto 82436 - TH 0 0 0 10:32 07/11/2018 1000