Thông tin đề

đề 9:Luyện tập về phương pháp giải bài tập di truyền liên kết - Phần 1
Lớp

9

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162867 - Nguyễn Vũ Ngọc Khánh 0 0 0 1154
2 foto 185645 - Đỗ Nguyễn Yến Khoa 0 0 0 1172
3 foto 181356 - Boiduongsinhhoc 0 0 0 1069
4 foto 189822 - Thanh Tâm 0 0 0 1094
5 foto 175235 - Nguyễn Thị Ngọc Giàu 0 0 0 08:15 16/11/2018 1048
6 foto 189822 - Thanh Tâm 0 0 0 08:58 07/03/2019 1094