Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
10/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 71 10 25 10:22 26/08/2018 3920
2 foto 113707 - linhrhm99 71 10 25 07:13 31/08/2018 2027
3 foto 154171 - Bảo Trân Trần Nguyễn 71 10 25 10:23 17/12/2018 2518
4 foto 89435 - Quỳnh Hina 68 9.6 24 09:19 23/08/2018 2304
5 foto 165596 - andangcap123 67 9.6 24 11:21 26/09/2018 2086
6 foto 80195 - namhong1 67 9.6 24 09:07 13/11/2018 8711
7 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 66 9.6 24 10:45 03/09/2018 12961
8 foto 95287 - Lê Nin 66 9.6 24 07:55 31/10/2018 5720
9 foto 178925 - Hân 66 9.6 24 10:06 23/04/2019 7731
10 foto 125572 - Linh Trang 64 9.2 23 07:42 26/11/2018 2551