Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
11/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 80 10 25 08:04 31/08/2018 2027
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 80 10 25 02:54 03/09/2018 13087
3 foto 95287 - Lê Nin 80 10 25 04:15 04/11/2018 5720
4 foto 151320 - Tiểu Song Tử 80 10 25 10:57 11/11/2018 5252
5 foto 178925 - Hân 80 10 25 10:22 23/04/2019 7731
6 foto 152558 - Ngọc Huyền 68 8.8 22 11:25 26/08/2018 4028
7 foto 191549 - kimchanchana3k40 68 8.8 22 08:26 09/12/2018 1673
8 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 55 7.6 19 03:52 17/12/2018 3023
9 foto 89435 - Quỳnh Hina 47 6.4 16 10:17 23/08/2018 2304
10 foto 156960 - Trí Trung 33 5.6 14 08:41 24/10/2018 1570