Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
11/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 80 10 25 08:04 31/08/2018 1824
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 80 10 25 02:54 03/09/2018 10990
3 foto 95287 - Lê Nin 80 10 25 04:15 04/11/2018 5679
4 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 80 10 25 10:57 11/11/2018 5120
5 foto 152558 - Ngọc Huyền 68 8.8 22 11:25 26/08/2018 2405
6 foto 191549 - kimchanchana3k40 68 8.8 22 08:26 09/12/2018 1662
7 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 55 7.6 19 03:52 17/12/2018 2811
8 foto 89435 - Quỳnh Hina 47 6.4 16 10:17 23/08/2018 1830
9 foto 156960 - Trí Trung 33 5.6 14 08:41 24/10/2018 1570
10 foto 170520 - sangbinhchau 39 5.2 13 09:02 22/11/2018 2815