Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.03. Phương pháp giải các dạng toán về muối cacbonat (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
24/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 60 10 30 02:24 05/11/2018 13087
2 foto 95287 - Lê Nin 57 9.67 29 09:26 09/12/2018 5720
3 foto 178925 - Hân 57 9.67 29 09:42 03/05/2019 7731
4 foto 141130 - hien nguyen 54 9.33 28 10:19 03/11/2018 17432
5 foto 152558 - Ngọc Huyền 48 8.67 26 09:17 07/10/2018 4028
6 foto 156960 - Trí Trung 30 6.67 20 08:56 07/11/2018 1570
7 foto 151320 - Tiểu Song Tử 10 2.67 8 04:35 16/12/2018 5252
8 foto 89435 - Quỳnh Hina 0 0 0 08:40 04/09/2018 2304
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:14 24/10/2018 1934
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:04 25/10/2018 1003