Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 88 9.75 39 07:32 23/08/2018 23242
2 foto 165532 - Vũ Thị Trang 88 9.75 39 03:26 18/11/2018 3128
3 foto 175142 - thaihue 85 9.5 38 07:51 02/08/2018 4007
4 foto 139453 - Trần Văn 85 9.5 38 03:18 09/08/2018 1174
5 foto 165549 - Ngọc Huyền 83 9.5 38 03:04 18/11/2018 2492
6 foto 177165 - Trắng 82 9.25 37 08:27 06/08/2018 3807
7 foto 120958 - toan hoa sinh 2k1 81 9.25 37 03:38 04/08/2018 1142
8 foto 84155 - Nhật Lê 80 9.25 37 11:38 02/08/2018 1121
9 foto 123156 - Phan Nguyễn Hoài Thương 79 9 36 07:47 02/08/2018 1930
10 foto 165096 - Phương Phanh 79 9 36 08:55 16/01/2019 5513