Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về phương pháp giải bài tập ADN, ARN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 94 10 40 08:04 23/08/2018 23251
2 foto 69261 - Hang Le 91 9.75 39 03:10 07/12/2018 1090
3 foto 177165 - Trắng 89 9.75 39 10:09 06/08/2018 4285
4 foto 120586 - thanh thin pham 88 9.5 38 03:30 15/08/2018 4255
5 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 76 8.75 35 10:49 09/09/2018 1793
6 foto 9242 - Vânn Anh 61 7.75 31 06:30 28/08/2018 1662
7 foto 174513 - nguyentanbinh1509 49 6.75 27 09:28 06/08/2018 1398
8 foto 118834 - thinhhd08022000 51 6 24 03:25 18/02/2019 1315
9 foto 182103 - g_116452568519489595185 31 5.5 22 07:53 30/09/2018 1316
10 foto 155308 - Trương Thị Hồng Sen 38 4.75 19 03:56 22/08/2018 1112