Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của gen, mã di truyền và protein
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 87 10 40 08:31 23/08/2018 23242
2 foto 177165 - Trắng 76 9.25 37 10:10 08/08/2018 3807
3 foto 204560 - Vũ Thị Loan 75 9 36 07:43 09/02/2019 1745
4 foto 120586 - thanh thin pham 69 8.5 34 02:21 16/08/2018 2842
5 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 62 8 32 09:36 11/09/2018 1663
6 foto 139466 - nguyenvanhoi 58 7.75 31 08:23 27/11/2018 1475
7 foto 183539 - Hero Hùng 57 7.75 31 03:37 12/09/2018 3745
8 foto 9242 - Vânn Anh 52 7.25 29 03:33 29/08/2018 1662
9 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 49 7 28 02:50 26/09/2018 5885
10 foto 32701 - duyanh1604 44 6.25 25 06:29 20/09/2018 1159