Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về phương pháp giải bài tập nhân đôi ADN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 94 9.75 39 09:48 23/08/2018 23251
2 foto 120586 - thanh thin pham 92 9.75 39 05:36 15/08/2018 4255
3 foto 177165 - Trắng 80 9 36 05:28 14/08/2018 4285
4 foto 139466 - nguyenvanhoi 69 7.75 31 08:39 28/10/2018 1475
5 foto 185904 - Hôm nay tôi học 61 7.5 30 10:36 21/09/2018 1162
6 foto 9242 - Vânn Anh 52 7 28 11:04 12/09/2018 1662
7 foto 199538 - Hien Nguyen 32 5.25 21 09:58 10/12/2018 1032
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 30 3.25 13 02:21 24/09/2018 5885
9 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 14 1.75 7 1793
10 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 907