Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 03)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
03/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119669 - Jin BST 37 10 10 08:13 03/08/2018 4620
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 37 10 10 04:30 04/08/2018 11808
3 foto 173896 - teamhocy 37 10 10 08:47 04/08/2018 4805
4 foto 174017 - superplus 37 10 10 11:21 04/08/2018 1116
5 foto 39374 - manhnatri 37 10 10 05:12 06/08/2018 6392
6 foto 146629 - MMN 37 10 10 10:11 06/08/2018 23251
7 foto 135201 - Huyền 37 10 10 03:43 09/08/2018 1940
8 foto 177034 - QUANSAMA 37 10 10 08:39 10/08/2018 1534
9 foto 66041 - Chú Bé Ngốc Nghếch 37 10 10 10:12 10/08/2018 4015
10 foto 86462 - Langhinhi 37 10 10 02:41 12/08/2018 3958